Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Archive for oktober 2015

De borgerlige samarbeidspartiene i Elverum har nå fordelt lederoppgaver i lokalpolitikken. Der er det ingen plasser til Elverum Arbeiderparti, SV og Miljøpartiet De Grønne som til sammen fikk 49,8 prosents oppslutning i valget.

Posisjonen med Høyre i spissen har ikke hatt noen møter eller samtaler med oss om hvordan vi kan rigge et godt lokalpolitisk samarbeid i Elverum i åra framover. Tvert imot blir vi stadig møtt med historier om hvordan Arbeiderpartiet var i «gamle dager» når vi tar til orde for framtidas politiske løsninger og framtidig dialog og samarbeid.

Ordfører: som tillitsvalgt for alle lokalpolitikere oppfordrer jeg dere i de borgerlige partiene til å se på hvordan våre representanter og Arbeiderpartiets velgere skal føle seg sett og hørt i det lokalpolitiske arbeidet. Elverum Arbeiderparti fikk 42,2 av stemmene. Arbeiderpartiet ble største parti i samtlige valgkretser. Jeg ønsker ikke å være bedrevitende eller at dette skal oppfattes som noe forsøk på «maktspråk». Jeg ønsker derimot at det skal bli sett på som et sterkt ønske om innflytelse og medbestemmelse fra veldig mange elverumsinger som tross alt stemte på Arbeiderpartiet for fire uker siden!

Det er etter min mening lite framtidsrettet når noen leter etter «avgrunnen» mot Miljøpartiet De Grønne i Elverum. Vi som er med i de etablerte partiene bør heller se på det politiske velgerbudskapet som ligger i at MDG i Elverum ble større enn Team Elverum og nesten på høyde med Venstre i høstens kommunevalg. Hva vil det si for lokalpolitikken vår framover? Hva kan vi samles om, og hvor kommer skillelinjene?

Dette poenget om samarbeid og dialog forsterkes etter min mening av at partiene på borgerlig side har lagt bort flere store politiske saker og prosjekter, fordi «dere har lyttet til signaler fra velgerne». Høyre, Fremskrittspartiet, Team Elverum og Venstre i Elverum gikk ned i oppslutning i valget. Arbeiderpartiet, SV og Miljøpartiet De Grønne gikk fram. Det bør være bakteppet for alle i lokalpolitikken de kommende fire åra, når politikk skal utformes, posisjoner fordeles og samarbeidsrelasjoner etableres.

Snakk ikke om snøen som falt i gamle dager. Snakk om Høyres politiske prosjekt for framtidas Elverum. Ta økonomisk og politisk ledelse og sett standarden for vår arbeidsgiverrolle, det lokalpolitiske fellesskapet og velferdsutviklingen i Elverum i åra framover.

Read Full Post »

%d bloggere like this: