Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Archive for februar 2015

Styret i Elverum har Arbeiderparti presiserer partiets holdning til transaksjonsavtalen med Eidsiva Energi:

Elverum kommunestyre fattet sist desember et vedtak som betyr at kommunen får 1,25 % eierandel i Eidsiva Energi som en del av fusjonen mellom Elverum Energi Nett og Eidsiva. Det gjør Elverum til den åttende største eieren i et framtidsretta energiselskap. Elverum Arbeiderparti er fornøyd med vedtaket fordi det innebærer at lokale verdier bygget opp gjennom hundre år overføres til ny og langsiktig verdiutvikling i Eidsiva. Det betyr også at våre felles verdier flyttes fra et lokalt til et regionalt selskap i offentlig eie.

Arbeiderpartiet er kritisert for at vi nærmest «kuppet» saken med forslaget om 1,25 % eierandel, men Arbeiderpartiets forslag er tross alt blant de tre alternativene som er omtalt i sakspapirene som fulgte saken til kommunestyret. Rådmannen, Høyre og Fremskrittspartiet gikk inn for laveste forslag til eierandel, 0,75 %. Begrunnelsen var at et betydelig beløp kunne fristilles for bruk i et mer kortsiktig perspektiv.

Arbeiderpartiet vil ikke være med på en slik løsning fordi det betyr at langsiktige kraftpenger og framtidig verdistigning brukes opp. Løsningen med en størst mulig eierandel i Eidsiva gir noen økonomiske utfordringer på kort sikt. På lang sikt er det en meget god og langsiktig plassering av felleskapets verdier. De årlige utbyttene kan vi bruke i kommende års kommunebudsjetter. Andre inntektsbehov må vi dekke gjennom andre inntektsgrep enn å bruke av den historiske verdiutviklingen og salgssummen for Elverum Energi Nett.

Styret i Elverum Arbeiderparti, mandag 23.februar 2014

Read Full Post »

%d bloggere like this: