Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Archive for november 2014

Rådmannen i Elverum har lagt fram tøffe kutt og innsparinger i sitt forslag til 2015-budsjett, og mye av dette rammer grunnskolen og pleie- og omsorgstjenestene våre.

I Østlendingen 22.november skriver lederen i Elverum Høyre at størstedelen av Sætre alders-og sjukehjem er «dårlig fungerende», og jeg opplever hele innlegget som et forsvar for å legge ned institusjonen. Elverum Arbeiderparti er grunnleggende uenig i en slik karakteristikk og konklusjon. Vi mener at Sætre med framtidsrettede endringer er en viktig del av framtidas eldreomsorg. Vi vi endre, utvikle og effektivisere sammen med våre ansatte over hele kommunen.

Grunnen til de tøffe kuttforslagene handler selvsagt om at Høyre og Fremskrittspartiet ikke vil ha eiendomsskatten som inntektskilde, og rådmannen må naturligvis forholde seg til dette signalet fra politisk ledelse.

Skattekuttet var et enkelt budskap i lokalvalgkampen 2011, men nå ser vi hva som skjer uten disse inntektene. Målt mot det samlede budsjettet kan vi si at inntektene fra eiendomsskatten er relativt lav, men det er nettopp der mye av vårt frie og lokalpolitiske handlingsrom er. Det er her vi kan finne noen titalls millioner kroner i året til den felles velferden de investeringene vi trenger for framtida.

Jeg har for lengst forstått at Høyre og Fremskrittspartiet i Elverum ikke vil ha eiendomsskatt. Det er opplagt at de partiene som fortsatt vedtar nedbygging av inntektene må stemme ja til kutt i skole, pleie og omsorg. Jeg er derfor ikke overrasket over de borgerlige signalene om at Sætre kan legges ned. Men dette er ikke en utvikling eller en økonomisk lokalpolitikk Elverum Arbeiderparti støtter.

I medlemsmøtet 10.november fikk Arbeiderpartiets kommunestyregruppe en klar bestilling: sørg for mer penger til en satsing på barn og unge, og sørg for at Sætre alders- og sjukehjem overlever årets budsjetthøst. Vårt medlemsmøte har forståelse for at det kan være behov for en dreining av eldreomsorgen i Elverum, men ikke for en nedleggelse av Sætre. Når vi nå jobber med vårt budsjettforslag skal vi sørge for konkrete forslag, og vi skal selvsagt sørge for at forslagene har økonomisk inndekning.

Elverum Arbeiderparti fremmer ikke forslag om eiendomsskatt fordi vi er glade spesielt glade i skatt eller fordi vi ikke vil bidra til forandring. Vi fremmer forslag fordi vi ser hva felles inntekter kan bidra til av felles investeringer for framtidas Elverum og alle oss som bor her. Vanskeligere er det ikke.

Read Full Post »

%d bloggere like this: