Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Archive for september 2014

Sjukehuset i Elverum

Ida Kristine Teien i Elverum Senterparti sier til Østlendingen idag at hun i motsetning til Elverum Arbeiderparti står på det samme i sjukehussaken uansett hvor hun er. Faktum er at Elverum Arbeiderparti gikk til valg i 2011 på at Elverum sjukehus skal bevares og utvikles som et fullverdig akuttsjukehus, og det samme gjentar vi når vi nå jobber med nytt kommunevalgprogram.

Elverum Arbeiderparti har i det siste fått mye kritikk for at vi har vært uklare og uryddige fordi vi støttet et felles sjukehusvedtak i Hedmark Arbeiderparti våren 2012. Faktum er at vi nå trekker oss fra dette fellesvedtaket fordi vi ser at vedtaket kan tolkes ulikt og kan oppfattes som noe annet enn full støtte til vårt eget sjukehus for framtida.

Vi er de første til å beklage at det er skapt et slikt inntrykk, og Elverum Arbeiderparti må selv ta ansvar for at vårt standpunkt for Elverum sjukehus sin framtid kommer klart fram. Jeg ønsker Ida Kristine og andre velkommen i lokalpolitikken, til en innsats i både sjukehussaken og andre saker.

Read Full Post »

Det stormer rundt Elverum Arbeiderparti i sjukehussaken, med sterk ordbruk og påstander om at vi vingler i spørsmålet om framtida til sjukehuset i kommunen vår. Det er beklagelig at det skapes et slikt inntrykk, og det er ikke riktig at vi vingler i vår innsats for sjukehuset i Elverum.

For det første har Elverum Arbeiderparti et program for perioden 2011-2015 der vi sier at vi skal arbeide for at Sykehuset Innlandet HF i Elverum skal bevares og videreutvikles som et fullverdig akuttsjukehus med kvinneklinikk, og som et av to spesialistsjukehus i Innlandet.

For det andre ble Elverum Arbeiderparti en del av et enstemmig vedtak i fylkesårsmøtet i Hedmark Arbeiderparti i 2012, der hele sjukehusstrategien for Innlandet er tema, blant annet med omfattende pasientbehandling på sengeposter, kirurgi og pasienthotell i Elverum. Vedtaket var altså enstemmig, men det har også vært utfordrende for mange kommunepartier. I tillegg skjer det stadig ny utvikling i sjukehussaken, i politiske og faglige miljøer på alle nivåer.

For det tredje jobbes det nå med nye valgprogram i både Hedmark Arbeiderparti og i kommunepartiene. Det er grunnen til at jeg som medlem i programkomiteen i både fylkespartiet og kommunepartiet sist mandag inviterte til en kritisk debatt om hvordan vi skal forholde oss til de lokale og regionale sjukehusvedtakene våre inn i nye partiprogrammer, og hvordan vi i Elverum skal formulere oss om dette store og viktige temaet. Det jobbes det altså med nå.

Uansett utfall er det ikke tvil om at Elverum Arbeiderparti selvsagt står støtt på målet om bevaring og videreutvikling av Elverum sjukehus.

Read Full Post »

%d bloggere like this: