Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Archive for august 2014

Hvem er gammel og hvem er ung? De siste tiårene har økt innsats for folkehelsa og bedre behandling av syke bidratt til at flere blir eldre med god helse. Samtidig øker belastningen innenfor såkalt «ikke-smittsomme sykdommer», slik at flere unge og gamle sliter med kols, diabetes, fedme og lunge- og luftveisproblemer som krever behandling og omsorgstiltak.

I 1950 var om lag åtte prosent av befolkningen i Norge over 67 år, og livet som pensjonist var en begrenset opplevelse. I dag er andelen over 67 år hele 14 prosent, og i åra framover vil livet som pensjonist være en langvarig opplevelse for stadig flere. En befolkningsprognose for Elverum viser at vi kan regne med at vi er 3.970 flere elverumsinger om 18 år, og 1.521 av dem vil være pensjonister. Vi vil også se at det vil bli satset mer på at flere arbeidstakere kan stå lengre i arbeid.

Med et slikt framtidsbilde er det viktig at vi alle innser at det er nye tider blant seniorene. For det første vil mange av dem være friske, raske og motiverte til nye opplevelser og forhåpentligvis en frivillig innsats som kommer mange av oss til gode. De vil være en ressurssterk gruppe elverumsinger med solid erfaring på alle samfunnsområder, og spørsmålet er hvordan vi sammen kan få mest mulig glede og nytte av dette.

For det andre vil vi få en gruppe over 80 år som vil øke i antall og kreve at vår kommunale pleie- og omsorgstjeneste blir enda bedre og mer effektive. Elverum kommune planlegger byggingen av 24 boliger tilrettelagt for demente, og nettopp demensomsorgen blir en krevende og viktig del av pleie- og omsorgsarbeidet i framtida.

Når Elverum Arbeiderparti skal prioritere på viktige samfunnsområder i åra framover, må det handle om hvordan vi kan få mer igjen for pengene i vår innsats for seniorene våre. Vi må trekke «de gamle og ressurssterke» med i frivillig arbeid som grenser opp til den faglige innsatsen som våre ansatte leverer. Eksempler på slike grenseområder er alles ønsker og behov for opplevelser, fysisk aktivitet og måltidsfellesskap.

Kommunens ansatte har ikke budsjettene og ressursene som skal til for å skape det gode måltidsfellesskapet og de gode opplevelsene for alle. Samtidig er det ikke tvil om at slike fellesskap bremser sosial isolering, ensomhet, passivitet og dermed behovet for pleie og omsorgstjenester. De fleste eldre klager ikke på maten som kommer på døra, men de lengter etter noen å dele den med. Mange eldre blir passive fordi ingen «trykker på» for at de skal bli med en tur i skogen eller på en opplevelse i kulturhuset. Det er i dette grenseområdet flere ressurssterke eldre må være med, slik at frivillige kan bruke av sin tid og erfaring for at effekten av den kommunale seniorinnsatsen blir enda bedre.

Derfor vil Arbeiderpartiet satse mer på at eldrerådet blir trukket mer aktivt og forpliktende inn i arbeidet med en god seniorinnsats for Elverum, og vi vil at Møteplassen og Frivillighetssentralen skal være viktige satsningsområder.
Vi må innse at kombinasjonen av noe offentlig støtte og betydelig frivillig innsats vil skape mer livskvalitet for mange, samtidig som det bremser sykdom og pleiebehov som følge av isolasjon og passiv aldring. Selvsagt handler dette om rehabiliteringsplasser og nok institusjonsplasser også, men det trenger ikke være tyngdepunktet i ethvert innlegg om dette temaet.

Det er store oppgaver vi har foran oss. Vi må sørge for at vi finner løsninger som sikrer alle de samme rettighetene og mulighetene i Elverum. Det gjør vi best i et bredt samarbeid der mye av bærebjelken er trygge ansatte i faste stillinger som deler kunnskap, erfaringer og utfordringer. Det er et mye viktigere fokus enn konkurranseutsetting av arbeidsplasser i eldreomsorgen i Elverum.

Jeg har en fetter som nylig er tilbake fra motorsykkelferie i europa sammen med kjæresten. Han er pensjonist, «gammel» og ressurssterk. Jeg tror han representerer noe vi heldigvis vil oppleve mer av i framtida, og som vi alle vil få glede av dersom vi prioriterer rett.

Read Full Post »

%d bloggere like this: