Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Archive for juni 2014

Onsdag 11.juni er det tid for årets første budsjettmøte for rådmannen og kommunestyret i Elverum. Det blir et møte preget av anstrengt økonomi, oppsigelser i skolen og mangel på penger til viktige investeringer i helse, skole og barnehage. Det blir også et møte der vi må få siste nytt om det borgerlige flertallets planer for skattekutt og ytterligere nedtrapping av kommunens virksomhet.

Tre år etter valget er det vanskeligere enn noen gang å tro på at Høyre og Fremskrittspartiet i Elverum skal kunne levere resultater på et av sine største valgløfter om at eiendomsskatten skal kuttes. Når og hvordan skal de kunne levere på dette løftet?

Det er dette som bør være de store temaene i Elverumspolitikken, ikke om hvorvidt «Erik eller Ingvar» blir ordfører. Dagens ordfører er en fin ambassadør for Elverum. Som ledende tillitsvalgte må vi selvsagt tåle personlig oppmerksomhet, men først og fremst handler det om store politiske veivalg og prioriteringer.

Jeg er ikke et øyeblikk i tvil om at alle som sitter i Elverum kommunestyre vil kommunens beste. Jeg vet også at Elverum er et flott bosted for de fleste av oss. Men veien til mer utvikling for Elverum ikke går sammen med en ambisjon om å kutte 30 millioner i årlige inntekter på kommunebudsjettet.

Elverum Arbeiderparti vil mer i Elverum, og da må vi kombinere politiske mål med handlekraft. En prognose fra Statistisk Sentralbyrå viser at Elverum får 3.970 nye innbyggere i løpet av de neste tretten åra. Av disse vil 625 være i skolepliktig alder, og 556 av dem vil være eldre over 80 år. Disse tallene alene viser med all tydelighet at Elverum kommune trenger mer samfunnsutvikling og flere investeringer.

Arbeiderpartiet deler alles ønske om stram økonomistyring og effektive tjenester, men lokalpolitikken handler om så mye mer. Elverum må satse mer på bedre skoleresultater og næringsutvikling. Vi må investere i mer rehabilitering, avlastning og kvalitet i en omsorgstjeneste som møter flere demente om få år. Da må alle partier presentere troverdige løsninger for hvordan vi skal få finansiert og utviklet dette, og ikke avspore med en prosess for lokal konkurranseutsetting.

Et oppslag i Østlendingen i mars i fjor, viste at en gjennomsnittlig boligeier i Elverum betalte 156 kroner i måneden i eiendomsskatt, i tillegg til bidragene fra store eiendommer og kommersielle foretak. Hvis dette øker med en hundrelapp for de samme boligeierne, er vi langt på vei mot et økonomisk handlingsrom som kan bidra til ny fart for vekst og utvikling i Elverum.

Arbeiderpartiet sier selvsagt ikke at svaret på alle utfordringer er mer skatt, men vi sier at det er en del av et større bilde. Det må stilles krav til effektiv kommunal drift, det må åpnes for enda bedre samarbeid med næringslivet og frivilligheten, og det må investeres til felleskapets beste.

Dette handler ikke om «å sende regninga til innbyggerne», det handler om hvordan vi alle kan og bør bidra til hele kommunens beste.

Read Full Post »

%d bloggere like this: