Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Archive for april 2014

1.mai på Moen i Elverum:

Det finnes noen som mener at 1.mai som internasjonal fest- og kampdag har utspilt sin rolle.

Da svarer Arbeiderpartiet at frihet og like rettigheter for alle aldri er vunnet for godt.

Det finnes rundt 160 millioner barnearbeidere i verden – altså 160 millioner grunner for at denne dagen fortsatt er viktig!

I Norge var det vanlig at barn ned i 8-10-årsalderen også var i arbeid, før fabrikktilsynsloven kom i 1892.

I 1909 kom det en lov som innskrenket barnearbeidet ytterligere – det er altså bare litt over 100 år siden.
På de samme 100 årene har vi hatt en eventyrlig endring og utvikling i Elverum og Norge.

Mange av dere kan kjenne på dybden og bredden i denne forandringen fordi dere sjøl er en del av den.

Vi var et samfunn med store klasseskiller og stor fattigdom, vi er et av verdens rikeste land med like rettigheter, muligheter og plikter for alle.

Elverum hadde sin betydelige andel av klasseforskjellene og fattigdommen.

Moen for litt over 100 år siden het «pleiehjemmet for syge og gamle», og skogeieren og millionæren Helge Væringsaasen betalte flere ganger bo-opphold her for de enslige og ubemidlede, som Terje Thronæs skriver i boka om Østerdalsbonden og verdensborgeren.
Jeg synes vi skal ære og hedre Helge Væringsaasens rolle som samfunnsbygger, men jeg synes ikke vi skal ønske oss tilbake til ei tid hvor privatøkonomi og takknemlighets-gjeld var viktig for folk som trengte trygghet, pleie og omsorg.

På våre institusjoner er det ikke lommeboka som avgjør hva slags pleie og omsorg du får.

Det er alltid mye som gjenstår og mye som kan bli bedre, men jeg synes at vi skal være stolte av det vi får til i den kommunale pleie- og omsorgstjenesten på Moen og andre steder i Elverum.

Derfor vil Arbeiderpartiet også at steder som Moen skal fortsette som i dag, og utvikles videre sammen med dere som bor her og arbeider her.

Derfor må vi fortsette innsatsen for at de som ønsker det, skal få fast arbeid i fulle stillinger i pleie og omsorgssektoren.
Deltid skal være et valg den enkelte kan ta etter eget ønske.

Deltidsarbeid er ofte kvinneundertrykkende, og det bremser familiers muligheter for god og langsiktig planlegging.

På 1.mai er det også viktig å understreke at Arbeiderpartiet vil ha barnehageplass til alle som trenger det i Elverum, og vi vil ha gode skoler i byen og på bygdene våre.

Det koster penger.

Noen andre partier prøver seg med formuleringer som at «vi sender regninga til skattebetalerne i Elverum».

Det er en merkelig formulering, og den viser etter min mening en fullstendig mangel på helhetstenkning rundt historien vår og utfordringene våre.

Elverum og verden omkring oss handler ikke om at vi er enkeltmennesker og kunder, det handler i stor grad om at vi er medmennesker.

Ingen ønsker selvsagt skatt for skatteleggingens skyld.

Fortellingen om skatt har en helt annen begynnelse og begrunnelse, og den begynner blant annet her på Moen, eller i rusomsorgen … og i barnehagene og skolene våre.

Inntekter, skatt og fellesløsninger handler om hvem vi vil være sammen…og om hva vi skal få til…sammen.

Om 13 år bor det følge Statistisk Sentralbyrå 290 flere barn under fem år i Elverum.

Om 13 år har vi 625 flere skolebarn og 1.500 flere pensjonister.

Om 13 år kan vi være rundt 4.000 flere Elverumsinger!

Til de som protesterer på skatten og vår felles velferd må vi spørre: tror dere veksten og utviklingen i Elverum noen gang har vært gratis?

Vi har snaut 200 sjukehjemsplasser i Elverum i dag, og vi trenger flere.

Vi trenger flere lærere og assistenter i barnehagene og skolen, ikke oppsigelser.

Vi trenger motiverte og pågående ansatte i kommunen, ikke kutt i lønns- og arbeidsvilkårene.

Vi trenger en sterk og handlekraftig kommune i samspill med privat næringsliv og frivillige organisasjoner.

Det er DETTE som bidrar til utviklingen av Elverum – det er DETTE som koster penger og innsats av oss alle!

Det handler ikke om «å sende regninga til skattebetalerne», det handler om at vi fortsatt skal stå sammen om lokalsamfunnsutviklinga og utbygging av velferden i Elverum.

Vi trenger ikke konkurranseutsatte omsorgstjenester med kortsiktige arbeidsforhold og krav til økonomisk overskudd.

Vi kan ikke gå for skattekutt når behovene for investeringer og mer skole og velferd øker.

Fagforbundet har samlet dagens viktigste budskap i tre små ord på sitt banner:
Omtanke, solidaritet, samhold.

Takk for at jeg fikk komme hit i dag – og nok en gang: gratulerer med dagen!

Read Full Post »

%d bloggere like this: