Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Archive for juli 2013

Torsdag 4.juli arrangerte Elvberum Arbeiderparti til et åpent møte om rusomsorg og ettervern, og målet var en dialog med folk som selv har erfaringer fra rusmisbruk og møtet med rusomsorgen. Her er notatet jeg har skrevet til partistyret etter det jeg vil kalle et meget velykket møte:

NOTAT om rusomsog og ettervern i Elverum 4.juli 2013
Til styret i Elverum Arbeiderparti fra møteleder Ingvar Midthun

Torsdag 4.juli klokka 1000-1130 ble det arrangert et åpent møte på partikontoret med rusomsorgen og ettervernet i Elverum som tema. Partiet hadde invitert tidligere rusmisbruker Erland Jensen Boneng som aktuell innleder utfra hans erfaringer som mottaker av kommunens tjenester. Femten personer deltok i møtet, om lag halvparten partimedlemmer.

Undertegnende understreket innledningsvis at målet er felles innsats for en enda bedre rusomsorg i Elverum, og at alle parter og brukere bør kjenne hverandres erfaringer og vurderinger best mulig. Elverum Arbeiderparti henter innspill fra både eksperter/sentrale anbefalinger, egne kommunalt ansatte og brukere av tjenestene i Elverum.

Partiet bruker innspillene i sitt politiske arbeid og i det langsiktige arbeidet med en egen «Elverums-strategi» som handler om utviklingen av hele kommunens tjenestetilbud. Jeg viser for øvrig til fyldig referat fra møtet i Østlendingen 5.juli 2013, side 6.

Her er noen viktige innspill fra møtet til Elverum Arbeiderparti:

Det er mye bra i dagens rusomsorg i Elverum, men tilbudet i regi av Annekset må utvides og utvikles. Tilbudet er nå åpent tre dager i uka, men det bør være åpent alle dager med tilbud om klesvask, matvarer og arbeid/arbeidstrening.

Tilbudet i Annekset bør utvikles i et tett samarbeid med ulike private organisasjoner og samarbeidspartnere, og Elverum bør se hvordan tiltaket «Værestedet Arbeideren» på Hamar fungerer som et samarbeidstiltak mellom kommunen og frivilligheten.

Rusomsorg og ettervern handler om et kommunalt tjenestetilbud, men det handler også i stor grad om personlige relasjoner. Derfor er det spesielt viktig at frivillige organisasjoner og deres medlemmer stiller opp i dette arbeidet i et samspill med kommunen. Oppfølgingen må være individuell fordi rusmisbrukere er forskjellige.

Den enkelte rusmisbruker legger store krefter inn i kampen når valget om avrusning er tatt. Da er det ekstremt viktig at kommunen gjør alt som er praktisk mulig av tilrettelegging og oppfølging umiddelbart når den enkelte rusbruker vender hjem. Det er en «farlig» ventetid hvis ikke den enkelte rusmisbruker må vente før et hjelpetilbud kommer på plass. Botilbud basert på individuelle ønsker og forutsetninger er viktig.

Rusmisbrukeres familie og pårørende er ofte sterkt berørt. Derfor bør også disse trekkes inn i arbeidet med omsorg og ettervern.

En møtedeltaker mente at rusmisbruk må behandles som en sykdom, og følges opp tilsvarende.
Tidligere rusmisbrukere bør kunne brukes i skolens forebyggende aktiviteter.

Elverum Arbeiderparti takker alle som delte sine erfaringer med oss – det er tøft gjort…og det er viktig for oss alle!

Read Full Post »

Spleiselaget

Redaktør Halvard Berget i Lokalavisa Sør-Østerdal skriver godt om sammenhengen mellom Elverum kommunes inntekter og utgifter i en kommentar i dagens avis.

Han påpeker at vi ikke kan klage over skrøpelige sentrumsgater fordi vi ikke kan få i pose og sekk. –Lav eiendomsskatt har sin pris, skriver redaktøren. Den borgerlige alliansen i Elverum gikk til valg på gradvis fjerning av eiendomsskatten, som i valgåret 2011 innebar en inntekt på rundt 28 millioner kroner. Det bør være temmelig opplagt for alle at et slikt kutt i inntektene betyr en gradvis nedbygging av kommunens økonomiske handlingsrom.

I den samme kommentaren slår redaktøren også ettertrykkelig fast at vi i Elverum Arbeiderparti tillegger eiendomsskatten for stor betydning når vi stadig hamrer løs på temaet som om det skulle løse alle problemer.

Som gruppeleder i Elverum Arbeiderparti lytter jeg til både redaktørene våre og andre. Det er selvsagt summen av flere forhold som utgjør en robust kommuneøkonomi. Likevel føler jeg også et ansvar for å si at eiendomsskatten spiller en stor rolle. Vi skal tåle mange flere innsparingstiltak i Elverum i åra framover hvis kommunebudsjettet skal bygges ned på denne måten.

Elverum Arbeiderparti mener at vi har så store utfordringer at vi ikke kan prioritere lokale skattekutt. Vi må satse hardt på en mest mulig effektiv drift, slik at vi kan få til mer omsorg og velferd med de inntektene vi har i dag. Samtidig må vi bruke blant annet eiendomsskatten aktivt i et videre utviklingsarbeid.

Jeg kjenner ingen som liker skattelegging generelt, men jeg kjenner mange som snakker om at det er skatteinntektene som tross alt bygger fellesskapet til det vi vil det skal være.

Elverum bør ikke bruke hverken Hamar eller andre kommuner som noe godt eksempel på hvordan eiendomsskatten kan bevares, dobles eller tredobles. Vi bør heller bruke vår egen virkelighet som bakteppe når vi beregner vår eiendomsskatt, sett i sammenheng med alle andre forhold som påvirker økonomien vår.

Det er kanskje ikke det beste valgflesket, men det er i alle fall ærlig tale: vi trenger eiendomsskatten som en del av spleiselaget for en robust og utviklingsorientert kommuneøkonomi over tid. Det er denne økonomien som skal levere på områder som rusomsorg, vedlikeholdsoppgaver, omsorgstjenester, skole og kultur. Det er den økonomien som gjør oss til et stadig bedre bo- og arbeidssted for alle.

Hva mener du om sammenhengen mellom inntekter og utgifter i kommunebudsjettet? Jeg hører gjerne fra deg i kommentarfeltet!

Read Full Post »

Spleiselaget

Redaktør Halvard Berget i Lokalavisa Sør-Østerdal skriver godt om sammenhengen mellom Elverum kommunes inntekter og utgifter i en kommentar i dagens avis.

Han påpeker at vi ikke kan klage over skrøpelige sentrumsgater fordi vi ikke kan få i pose og sekk. –Lav eiendomsskatt har sin pris, skriver redaktøren. Den borgerlige alliansen i Elverum gikk til valg på gradvis fjerning av eiendomsskatten, som i valgåret 2011 innebar en inntekt på rundt 28 millioner kroner. Det bør være temmelig opplagt for alle at et slikt kutt i inntektene betyr en gradvis nedbygging av kommunens økonomiske handlingsrom.

I den samme kommentaren slår redaktøren også ettertrykkelig fast at vi i Elverum Arbeiderparti tillegger eiendomsskatten for stor betydning når vi stadig hamrer løs på temaet som om det skulle løse alle problemer.

Som gruppeleder i Elverum Arbeiderparti lytter jeg til både redaktørene våre og andre. Det er selvsagt summen av flere forhold som utgjør en robust kommuneøkonomi. Likevel føler jeg også et ansvar for å si at eiendomsskatten spiller en stor rolle. Vi skal tåle mange flere innsparingstiltak i Elverum i åra framover hvis kommunebudsjettet skal bygges ned på denne måten.

Elverum Arbeiderparti mener at vi har så store utfordringer at vi ikke kan prioritere lokale skattekutt. Vi må satse hardt på en mest mulig effektiv drift, slik at vi kan få til mer omsorg og velferd med de inntektene vi har i dag. Samtidig må vi bruke blant annet eiendomsskatten aktivt i et videre utviklingsarbeid.

Jeg kjenner ingen som liker skattelegging generelt, men jeg kjenner mange som snakker om at det er skatteinntektene som tross alt bygger fellesskapet til det vi vil det skal være.

Elverum bør ikke bruke hverken Hamar eller andre kommuner som noe godt eksempel på hvordan eiendomsskatten kan bevares, dobles eller tredobles. Vi bør heller bruke vår egen virkelighet som bakteppe når vi beregner vår eiendomsskatt, sett i sammenheng med alle andre forhold som påvirker økonomien vår.

Det er kanskje ikke det beste valgflesket, men det er i alle fall ærlig tale: vi trenger eiendomsskatten som en del av spleiselaget for en robust og utviklingsorientert kommuneøkonomi over tid. Det er denne økonomien som skal levere på områder som rusomsorg, vedlikeholdsoppgaver, omsorgstjenester, skole og kultur. Det er den økonomien som gjør oss til et stadig bedre bo- og arbeidssted for alle.

Hva mener du om sammenhengen mellom inntekter og utgifter i kommunebudsjettet? Jeg hører gjerne fra deg i kommentarfeltet!

Read Full Post »

%d bloggere like this: