Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Archive for april 2013

Det lysner i øst

Det beste som kan sies om Gunnar Gundersens kronikk i Østlendingen 6.april er at den i alle fall blottlegger et imponerende svartsyn. Det må ha vært en lang vinter for stortingsrepresentanten fra Høyre. Vi som har overvintret i Hedmark kan glede Gundersen med at det lysner i øst, og det har det gjort lenge. Helt siden lenge før Grundsetbanen ble åpnet i 1862 har folk av mange slag i Hedmark arbeidet for vekst og utvikling. I «det røde fylket» er det dyrket, bygget og drevet fram et samfunn der forskjellene mellom folk har blitt mindre og der flere har fått en frihet til å lykkes gjennom en skole og utdanning som er åpen for alle. Det skal vi være stolte av.
I min egen hjemkommune Elverum møter vi likevel også motgang ved at industriarbeidsplasser flagges ut og forsvinner. Samtidig skaper vi nye muligheter gjennom blant annet Terningen Arena, Østerdal Garnison og Høgskolen. Med en historisk sterk satsing på veiutbygging og mer satsing på jernbanen sikrer vi nå ny vekst og mer utvikling i Elverum og regionen rundt oss. Med en sterk offentlig satsing utløses også privat satsing, blant annet med prosjektet Østerdalsporten i Elverum. Der vil vi se etableringen av flere hundre nye arbeidsplasser i åra framover hvis vi skal tro de som sitter på byggeplanene.
Jeg er ikke et øyeblikk i tvil om at vi også omgir oss med feil og mangler. Derfor er det behov for en Innlandsstrategi som løfter oss på områder der vi henger etter resten av landet. En slik strategi må handle om hva vi selv kan få til når vi samler offentlige og private krefter til enda mer innsats rundt et felles mål om at veksten og velferden skal komme alle til gode.
I Elverum har fire år med borgerlig budsjettkontroll ført til et standhaftig fokus på skattelette og dermed mindre inntekter til kommunens mange oppgaver. I Høyres forslag til statsbudsjett for 2013 var det lagt opp til at Elverum skulle få 16,7 millioner kroner mindre i statlig overføring enn det vi får med den rødgrønne regjeringa. Dette er noe vi bør bekymre oss over et halvt år før valget.
Skal Gundersen og alle vi andre få til mer vekst og utvikling må sterke offentlige og kommunale budsjetter virke sammen med private prosjekter og pågangsmot. Det er summen av felles innsats som fører oss videre i den riktige retningen. Nyt våren Gundersen; det lysner i øst!

Ingvar Midthun, gruppeleder i Elverum Arbeiderparti

Read Full Post »

%d bloggere like this: