Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Archive for april 2012

For noen dager siden fikk vi vite at en ny skole for Jømna og Heradsbygd vil koste om lag 88 millioner kroner, mens infrastrukturen som blant annet skal lede opp til skolen og et mulig boligfelt vil koste rundt 107 millioner kroner.

Den gode nyheten er at prislappen på en ny skole ikke er helt ubegripelig i forhold til hva som har vært antatt, men det kan diskuteres om ikke noen flere utgifter burde legges inn i regnestykket allerede nå. Selv om inventar fra Lillemoen og Melåsberget kan gjenbrukes vil det nok være behov for noen millioner kroner til møbler og utstyr.

Den dårlige nyheten er at Elverum kommune selvsagt ikke alene kan forsvare eller bære en investering på 107 millioner kroner til infrastruktur.

Elverum Arbeiderpartis kommunestyregruppe forholder seg til partivedtaket som sier at vi skal bygge en skole med en kostnadsramme i nærheten av den prisen som nå foreligger. Det store spørsmålet er hvordan vi skal forholde oss til de andre 107 millioner kronene.

På et folkemøte på Heradstun 11.april sa ordfører Erik Hanstad at «søndre Elverum fortjener en ny skole». Jeg mener at dette ikke handler om at noen har «fortjent» en ny skole, men om hvordan vi sørger for at ALLE elever i Elverum får den best mulige skolen og skoledagen, uansett hvor de bor.

Vi står overfor enorme investeringer i skole de kommende åra. Det må vi se på som en god nyhet for Elverum fordi det handler om at vi er i vekst og utvikling. I en samlet plan må vi få fram det samlede investeringsbehovet både i Leiret og på bygdene. Dette er kostnader Elverum kommune må bære, og finne løsninger for.

I Jømna og Heradsbygda må vi finne ut hvor stor andel av de 107 millioner kronene som skal knyttes direkte til planene om en ny skole. Resten av beløpet må flyttes over til vurderinger rundt selve områdereguleringen, trafikksikkerheten og bygdeutviklingen i området. Dette er vurderinger mange må være med på, blant annet de som bor området og som er aktive pådrivere for vekst og utvikling. Dersom en slik pengebruk skal være realistisk og bærekraftig må både private grunneiere, regionale myndigheter og jernbaneverket være store bidragsytere.

Som lokalpolitiker ser jeg fram til at flere nå kommer med sine vurderinger og forslag til hvordan vi kan jobbe til beste for Jømna og Heradsbygda med tanke på nye tomter, ny boligbygging og ny befolkningsvekst for de som ønsker et alternativ til små tomter eller leilighet i Leiret. Noen lanserer tanken om at området som skal reguleres bør utvides noe, slik at flere attraktive utsiktstomter kommer inn i planen. Det er nok en god ide. Et annet spørsmål om er om det er økonomisk og kommersiell bærekraft i tilrettelegging for nærmere 200 boligtomter i Heradsbygda. Dette handler om flotte ideer, men også om penger. Mye penger.

Saken er også ekstra utfordrende fordi det borgerlige flertallet i Elverum prioriterer en nedbygging og eventuelt fjerning av eiendomsskatten. Elverum Arbeiderparti kan forstå motstanden mot denne skatten og respekterer selvsagt budsjettvedtaket som ble fattet i desember i fjor. Samtidig må vi være klar over at eiendomsskatten tilførte kommunen over 30 millioner kroner i året. Vi ønsket en videreføring av eiendomsskatten fordi den ville gitt fellesskapet vårt flere muligheter både på bygdene og i småbyen.

Nå må vi prioritere enda hardere, også i spørsmålet om hvor mye vi tør å satse på skole, vekst og utvikling i Heradsbygda.

Read Full Post »

%d bloggere like this: