Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Archive for august 2011

Ytring og ansvar

Åpent brev til Østlendingens redaktør og alle andre redaktører: I forrige uke havnet jeg på det som blir omtalt som en høyreekstrem ”hatliste”, angivelig fordi jeg støtter en ”ødeleggende masseinnvandring” til Norge. Den eneste begrunnelsen var at jeg i sorg og medfølelse var til stede på fredagsbønnen i en moské en uke etter terrorangrepet mot Oslo og Utøya. På samme måte som jeg har tent lys i kirka og gått i rosetog sammen med så utrolig mange andre.

Jeg er ikke veldig bekymret for lista, men snarere trist over at noen driver med slikt.

Da er det mye viktigere at vi snakker om sammenhengen mellom ytringsfrihet og ytringsansvar, fordi det er en sak som berører hver enkelt av oss direkte. I tillegg bør redaktøren i Østlendingen og alle andre redaktører også se enda grundigere på denne koblingen av synlighet og usynlighet. Et grunnleggende krav i samfunnsdebatten bør være at alle stiller med navn når motparter, interessegrupper og enkeltpersoner angripes.

I den såkalte ”redaktørplakaten” heter det at ”Redaktøren skal ivareta ytringsfriheten og etter beste evne arbeide for det som etter hans/hennes mening tjener samfunnet.” Etter min mening tjener det ikke samfunnet at nettavisene åpner sine spalter for anonyme leserinnlegg i et omfang og en form vi aldri har sett maken til.

Mange nettaviser formidler hatefulle, fordømmende og delvis truende innlegg som skaper uro og engstelse for enkeltpersoner og organisasjoner. Dette er innlegg som ikke handler om å tjene noe samfunn, men som handler om dyrking av egne idealer og blokkering av andre syn, erfaringer og innfallsvinkler. Det handler om en enorm vilje til å spre et angripende og negativt budskap og ingen vilje til dialog og møte med andre i et åpent landskap.

Jeg er sikker på at det noen ganger er viktig at redaktørene åpner for anonyme innlegg, spesielt i såkalte ”varslersaker”. Men jeg er også sikker på at debattene ville bli flere, bedre, bredere og mer utviklende for alle parter dersom hovedregelen var at vi alle gikk i angrep og forsvar med bruk av eget navn.

De som leser en del av nettdebattene i ostlendingen.no og andre nettaviser ser at det er en arena hvor forbausende mange ikke deltar. Det bør bekymre redaktørene.

Elverum, 15.august 2011
Vennlig hilsen
Ingvar Midthun
ordførerkandidat, Elverum Arbeiderparti

Read Full Post »

Hvem er Ingvar Midthun?

De siste dagene har jeg hatt en veldig stor økning i antall lesere av bloggen. Siden jeg ikke har hatt noen personlig presentasjon av meg selv på bloggen fram til nå, er jeg rådet til å gjøre noe med det. Derfor litt om hvem jeg er:

Jeg er en engasjert sosialdemokrat og jeg er Elverum Arbeiderpartis ordførerkandidat ved kommunevalget 2011, sammen med en flott samling av partikamerater!

Jeg mener vekst, endring og utvikling alltid er viktig fordi det skaffer oss et godt fellesskap og god velferd. For alle. Det siste innebærer at vi alle må ha en raushet, interesse og toleranse for hverandre.

Livet er ikke så vanskelig i verdens rikeste land hvis du har fast arbeid, godt nettverk og bra orden på livet ditt. Det er litt mer krevende hvis du sliter med rus eller kroniske plager eller bekymringer av noe slag, hvis du mangler et sosialt nettverk og er uten fast arbeid.
– – –

Jeg er gift med min beste venn Hege, og vi har fem barn i alderen 3 – 16 år.
Jeg gikk på «Handel og kontor» på 80-tallet, og tok fagbrev som kokk, faktisk 🙂
På fritida var jeg igangsetter og redaktør i en av landets første nærradioer, noe som etterhvert førte meg over i vikariat og senere fast reporterjobb i NRK Hedmark.

På fritida var jeg også lenge aktiv i Norges Godtemplar Ungdomsforbund, senere Juvente. Der fikk jeg et flott nettverk av venner over hele landet, og jeg var redaktør for medlemsavisa og styreleder for kurssenteret vårt på Hadeland.

I NRK jobbet jeg i distriktsradioen i Hedmark. Senere ble jeg vaktsjef og programleder i «P2’s Morgenradio» i Trondheim. Etterhvert stiftet vi familie i Elverum, og jeg jobbet som vaktsjef og TV-reporter i NRK Hedmark og Oppland. Jeg har også vært på noen korte reportasjereiser utenlands, blant annet til Sri Lanka og Bosnia Hercegovina.

I mange av mine NRK-år var jeg lokal klubbleder i Norsk Journalistlag. Fagforeningsjobb er utviklende og viktig, fordi det handler om at eiere, ledere og ansatte må finne gode løsninger sammen.

Siden 2007 har jeg vært kampanje- og markedssjef i bistandsorganisasjonen FORUT med hovedkontor på Gjøvik. Der jobber jeg med ideutvikling, planlegging, produksjon og gjennomføring av store aksjoner og kampanjer knyttet til arbeidet i Norge og i samarbeidslandene Nepal, Sri Lanka, India, Sierra Leone og Malawi. De siste par åra har jeg jobbet spesielt mye med partnere i India. FORUT kaller seg en solidaritetsaksjon for utvikling…og er en fantastisk organisasjon og arbeidsplass. Les mer på forut.no, og støtt et viktig solidaritetsarbeid!

Jeg har vært medlem i Elverum Arbeiderparti i snart tjue år, og satt i kommunestyret i perioden 1995 – 1999. Jeg har vært lagsleder, og i dag er jeg medlem i partistyret i Elverum og varamedlem til styret i Hedmark Arbeiderparti.

På fritida er jeg mye med familien min i det gamle, gule huset vårt – eller på hytta i ei solhelling i Trysil.

Det er viktig at vi ikke glemmer at vi er heldige som lever i et fritt og demokratisk land med mye velstand. Demokrati er dugnad, med bidrag fra politikere, næringslivet, idretten, kulturlivet og frivilligheten…og deg og meg.

Bruk stemmeretten din – vær en del av demokratiet!
Gjør en innsats for hjemstedet ditt – meld deg inn i Arbeiderpartiet!

Etter tragedien i Oslo og på Utøya 22.juli legger jeg til:
-Vær ung, vær stolt, vær sterk og fri!

Read Full Post »

Svartelistet

Vårt Land skriver i dag om en svartelisting av navngitte politikere og andre personer i Norge som skal støtte «en ødeleggende masseinnvandring» til Norge. Navnet mitt står på svartelista som noen bekriver som en «hatliste». Jeg er ikke så veldig bekymret, men temmelig overrasket siden jeg knapt nok har ytret meg om temaet noen gang. Jeg er også oppgitt og lei meg over at noen bruker en tung tid til denne typen aktiviteter.

Svartelista er skrevet av en person jeg forstår skal være kjent som høyreekstrem. Jeg står på lista fordi jeg var tilstede på fredagsbønnen i moskeen i Elverum fredag 29.juli. Jeg var der i personlig medfølelse og som partikamerat, på samme måte som jeg i medfølelse har vært på flere ulike minnemarkeringer etter det forferdelige som har skjedd. Terroren har rammet unge med ulik nasjonalitet og ulikt livssyn, og vi i Elverum Arbeiderparti har flere medlemmer og tillitsvalgte med tilknytning til ulike livssyn.

Dette handler om at vi alle er rammet av attentatet og skuddene, uansett partitilhørighet og livssyn. Derfor var jeg i moskeen. Derfor tente jeg lys i Oslo Domkirke. Derfor vil jeg som hundretusenvis av andre være til støtte for alle som er rammet.

I tillegg er jeg selvsagt imot alt som er «ødeleggende», men for solidaritet, samhold og medmenneskelighet. Jeg er for frihet, toleranse og demokrati, og mener vi alle må jobbe med egne og andres feil og mangler knyttet til disse idealene. Det beskrives blant annet på en god måte i regjeringens politiske plattform for perioden 2009 – 2013, men det er en annen historie som kommer senere.

Jeg er for ytringsfrihet, som også handler om ytringsansvar.

Men akkurat nå handler det om menneskelig varme og støtte til de som er direkte rammet av terroren og ondskapen 22.juli. Det er en menneskelighet som hører hjemme på mange ulike arenaer og mellom enkeltmennesker over hele landet og overalt. Det er der vi er nå.

Jeg skriver dette innlegget i dag fordi saken med svartelista er gjengitt i mediene.

Read Full Post »

Hva slags valg?

Denne uka samles tusenvis av mennesker til begravelser og minnestunder over hele landet. Denne uka tar familier avskjed med sine unge fra Utøya og sine kjære som døde da Oslo-bomben gikk av. Sommeren ble avbrutt av fortvilelse, vantro og sorg. Jeg snakker med mange om rastløsheten som preger familieliv og arbeidsliv, og føler det slik selv også.

I tillegg skal vi altså starte valgkampen lørdag 13.august. Akkurat nå kjennes det feil med valgkamp, men samtidig skal denne krisen overleves gjennom at vi sakte men sikkert finner tilbake til hverdagens tanker og gjøremål.

En journalist spurte meg i formiddag om hva jeg tenker om årets kommunevalgkamp.

Jeg svarte at alt som handler om valgkamp skal ligge til 13.august, men at vi som lokalpolitikere nå har et ansvar for at vi finner en form på valgkampen i Elverum som er verdig og riktig etter at tragedien har rammet. Jeg støtter meg til sentrale politikere fra flere partier som sier at vi må dempe formen, men samtidig være klare på hva et kommunevalg faktisk handler om for demokratiet Norge. Det skal vi snakke om etter 13.august. Nå skal vi være samlet om støtten om omtanken for de som har lidd de største tapene, og vi skal på tvers av alle skillelinjer få fram budskapet om at ondskapen møtes med mer demokrati ved at vi alle bruker stemmeretten.

Read Full Post »

%d bloggere like this: