Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Archive for juni 2011

I dag har jeg spist lunsj med en jeg vil kalle en tøff politisk rådgiver. Han heter Erland, og lørdag flyttet han tilbake til Elverum som rusfri etter tretti års bruk av hasj og amfetamin. Sterke saker.

Jeg husker Erland fra 80-tallet. En tøffing som mange av oss holdt oss unna. I dag satt vi som to voksne menn og snakket sammen på tomannshånd for første gang. Jeg har fulgt Erlands vei ut av rusmisbruket på facebook, og skjønt at han fortsatt er en tøffing, men på en helt ny måte. I tjue måneder har han satset alt på «det nye livet», og nå er han altså klar for framtida med egen leilighet på Søbakken. Han har gjenopprettet kontakten til familien, han har fått nye venner, og han har holdt foredrag om livet som rusavhengig. Han har fortalt om sinnet, isolasjonen, kreftsykdommen og meningsløsheten…og han har fortalt om gleden over livet som rusfri.

Egentlig er jeg helt målløs, men vi snakket faktisk sammen en god stund i dag. Vi er to jevngamle menn fra Elverum med totalt ulike livsløp. Nå møter vi hverandre over det politiske temaet «rusomsorg» og «ettervern». Som så mange ganger ellers handler det om mennesker som satser alt på et bedre liv, og som trenger litt drahjelp om de skal lykkes. Det handler om et bosted, et nettverk, en utdannelse, en jobb. Erland har med beinhard jobbing og litt hjelp nådd utrolig mange mål de siste tjue månedene…og nå venter fortsettelsen.

Får han seg en jobb? Klarer han førerprøven? Holder nettverket? Dukker fortida opp på noen måte? Blir det en bra sommer? Får han den støtten og det ettervernet han trenger og fortjener?

Det er den tøffeste lunsjen jeg har hatt på det jeg kan huske, og vi er enige om at vi godt kan møtes igjen. Han har en sterk historie, og jeg både kan og vil bruke den i det politiske arbeidet for en bedre rusomsorg og et robust ettervern.

Jeg håper Erland klarer det. Jeg håper jeg kan bruke det han forteller til noe nyttig og viktig som kan bety noe for andre.

Ingvar

PS: Han heter Erland Jensen Boneng, og han er åpen om det som har skjedd. Sånn at vi andre kan lære noe av det…og gjøre noe med det.

Read Full Post »

Dagens VG forteller om FrPs planer om at festivalstøtten skal kuttes med 60 millioner kroner i forhold til dagens nivå. -Det er ikke riktig å bruke offentlige midler på smale festivaler som ikke har livets rett. Om de ikke tjener penger, så er det fordi folk ikke vil ha dem, sier kulturpolitisk talsmann Ib Thomsen i Fremskrittspartiet.

Sukk.

Jeg var på Volumfestivalen i Elverum i helga, en kraftsamling av unge Hedmarkskunstnere innenfor flere sjangere. Jeg betalte etpar hundre kroner for en festivalbillett, og den var verdt hver krone. I tillegg var vi på Lavt Volum med barna, et fantastisk gratisarrangement som tar barn og ny barnekultur på alvor.

Volumfestivalen fikk i år 100 000 kroner fra budsjettposten FrP nå vil kutte fra 157 til 97 millioner kroner.

Med FrP kan det være over og ut for små festivaler på vei oppover og framover. Da kan vi jo finne trøst hos Gun Karin Gjul i Arbeiderpartiet. Hun er leder av familie- og kulturkomiteen på Stortinget, og hun har også snakket med VG: -I verste fall betyr dette at man fjerner all støtte til festivaler. Festivalene bidrar til enorm virksomhet lokalt. Støtten må heller økes enn kuttes, understreker Gjul.

Jippi.

Da blir det kanskje noen kroner i støtte til Volumfestivalen neste år, likevel. Det er i så fall en støtte som utløser et skred av frivillig entusiasme og innsats i Elverum og Hedmark.

Mitt råd er at vi alle bruker stemmeretten til høsten…jeg tror nemlig at fornuften seirer til slutt 🙂

Vi ses på Volumfestivalen 2012!

Ingvar

Read Full Post »

En ordførerkandidat snakker med mange om mye. Denne uka har Elverum AP og jeg blant annt møtt et utvalg av næringsdrivende og noen sentrale gårdeiere i Elverum. Vi ønsket oss innspill og kommentarer rundt temaet byutvikling, og alle de inviterte kom! Veldig hyggelig, og her er noen sentrale budskap fra næringslivet til oss i Elverum Arbeiderparti:

En gågate i Elverum vil ikke fungere i dag, slik Storgata framstår og fungerer idag. I beste fall er tidspunktet for tidlig i forhold til dagens nåværende bysituasjon. En gågate må komme som et resultat av byfortetting, flere veier og bygater og mer handel, trafikk og bosetting generelt.

Parkeringsbehovet er stort i Leiret, og det er behov for flere plasser og kanskje også et parkeringshus. For at det skal bli framdrift og dynamikk i tilrettelegging for parkering og mer rotasjon av biler må det snarest komme en løsning med parkeringsavgift i hele byen. Det er allerede slik flere steder, og vi må erkjenne at en by som Elverum trenger inntekter som kan øremerkes by- og parkeringsutvikling.
Det er også viktig at det opparbeides midlertidige parkeringsarealer for de som har
behov for langtidsparkering. Dette kan for eksempel være på ”Folkevangtomta” nord for Elverumshallen. For øvrig er vi positive til å utvikle et prosjekt med tanke på lage
et parkeringshus under Elvarheimparken. Dette bør være et spleiselag mellom
Næringslivet og kommunen.

Kjøpesentrene ligger heldigvis som en del av sentrum, og det er bra for alle parter. Likevel bør det ses på muligheten for at det nye martn’-senteret ikke bygges så langt fram på torget som reguleringen legger opp til. Vi trenger bevaring og utvikling av byrommene og parkene. Martn-senteret må fundamenteres for utbygging i høyden.

Veiløsningen for Elverum er krevende og komplisert, og det er behov for både omkjøringsveier og bedre veiløsninger inne i byen. Vi bør være åpne for at det fortsatt kan ta lang tid før vi har grunnlaget for ringveier, men det må tenkes mange tiår fram i forhold til slike løsninger.(Denne siste vurderingen er AP sitt eget synspunkt.)

På kortere sikt bør ideene om en kulvert for Solørveien tas fram igjen, slik at Elvarheimparken og Leiret kan trekkes nedover mot Glomma. Dette fjerner biltrafikken og muliggjøre en lav bygningsmasse ovenpå kulverten som igjen vil gjøre Elverum mer attraktivt som sted både for besøkende og de som bor her.

Representantene for næringslivet er skeptiske til behovet for en ny bru slik den er skissert. Denne vil rasere Vestadområdet og samtidig ødelegge arealet nord for museet som på sikt ville være meget attraktivt for bebyggelse av ulik karakter. Elverum som by kan fint leve med de små køene som er rundt helgen på fredag og søndag.
* * *

Hmmm…jeg er ikke enig i alt, selvom det var et møte med gledelig mange felles holdninger knyttet til parkeringsutfordringer og mer overordnede mål for den gode byutviklingen i Elverum.

Uansett: Det er inspirerende, viktig og nyttig med slike møter mellom ulike miljøer, og innspillene fra ukas møte skal tas med til styret i Elverum Arbeiderparti. Lokalpolitikk er feltarbeid…og dette møtet var en liten del av feltarbeidet!

God helg!
Fredagshilsen ordførerkandidaten… 🙂

(For ordens skyld: dette var et uformelt møte, og vi må selvsagt ta høyde for at mange næringsdrivende og andre interesser tross alt ikke var med i dette møtet.)

Read Full Post »

Sykehuset Innlandet utreder etableringen av en fullverdig kvinneklinikk i Hedmark. Det er svært viktig for de pasientene som vil få et bedre og sikrere behandlingstilbud, og det er viktig for det samlede sykehustilbudet i Innlandet.

Både Høyre og Senterpartiet i Elverum har vært ute med klare meldinger om at den beste faglige og samfunnsøkonomiske løsningen er at en kvinneklinikk legges til Elverum. Der kan sykehuset samle et sterkt fagmiljø innenfor gynekologi, føde, barne- og nyfødtintensiv avdeling og bløtdelskirurgi.

Elverum Arbeiderparti støtter helhjertet opp om en slik fagsamling. Først og fremst fordi det er best for behandlingstilbudet til de pasientene. I tillegg er det sunn fornuft og riktig utnyttelse og videreutvikling av et stort og eksisterende fagmiljø i Elverum.

Read Full Post »

Fylkesidrettsplassen i Elverum har vært viktig for folk i flere generasjoner. Nå må idretten, kulturen, friviligheten og kommunen gå sammen for å skape nytt innhold og nytt liv til «Fylken» som bydelspark!

Med grunneierne, flere samarbeidspartnere og kreative løsninger kan vi snu Fylkesidrettsplassen fra et «problem» til en god sak for Søbakken og resten av Elverum, med løsninger som kan finansieres gjennom flere ulike kanaler.

Her noen innspill til komiteen som skal arbeide med framtidig bruk av «Fylken»:

SKØYTEISEN må være noe av det viktigste i framtida, med en lengdeløpsbane rundt en småbarnsbane og en ishockeybane. Banene kan brukes av idretten, men må også være stedet hvor barnefamilier, unge og eldre kan leke med skøyter på beina om vinteren. Det er også plass til andre typer vinterlek, og kanskje en «buljong og pølsegrillplass»..!?

SOMMERBRUKEN kan være at området for islegging brukes til småbarnsfotball, allidrett, badminton, tennis og enkel tilrettelegging for friidrett.

PARKEN han handle om hvordan de gamle tribuneområdene og resten av området beplantes, inngjerdes og kantsettes. Her er det rom for trær, hekker, blomsterbed og benker/sittegrupper. Hva med et enkelt springvann eller vannfall? Parken kan også ha lekeapparater for barn. Kanskje kan det bygges en enkel paviljong som kan brukes til små «søndagskonserter» i regi av kulturskolen og andre kulturmiljøer? Hva med «hinderløype for barna», «hinderløype for mamma og pappa» og «hinderløype for bestemor og bestefar»? Det kunne være tre paralelle løyper som utfordrer alle aldersgrupper til aktivitet og innsats for folkehelsa!’

SKØYTEHUSET er en betydelig utfordring slik det står idag, og det aller viktigste for allmenheten er kanskje at toalettene i sokkeletasjen blir tilgjengelige i framtida. Det er mulig å tenke seg en form for «bydelshus»? Et sted som kan leies til ulike former for møter, arrangementer, selskaper og samlinger? Kanskje kunne frivillige organisasjoner holde huset åpent på søndager, som varmestue med enkel servering  og salg? Kanskje det kunnes serveres en god «søndagssuppe» til de som vil ha en litt lettvint søndag..!?

BELYSNINGEN i dag er en litt voldsom flombelysning, kanskje den kan begrenses noe, slik at kostnadene og miljøvennligheten blir bedre? Det er viktig med god arenabelysning, men det kunne også være en ide med alternative måter for en mer moderat belysning i ulike soner?

I TILLEGG er det selvsagt viktig at grunneiere blir trukket inn i prosessen, og at alle parter blir enige om eierforhold, ansavarsområder og bruk. Naboer til området må også trekkes aktivt inn i arbeidet. Med en tidlig samling av idretten, frivilligheten og kommunen kan vi sammen få til noe veldig bra på «Fylken»! 

Det er også viktig at vi tenker på relativt enkle og realistiske løsninger som det kan søkes støtte til fra ulike etater regionalt og nasjonalt…og at jobben med en ny giv for «Fylken» kommer raskt i gang. De frivillige som arbeider med islegginga og andre oppgaver fortjener ros for sin innsats…og full innsats fra flere for at fylkesidrettsplassen fortsatt blir et viktig sted for folk i Elverum!

Ingvar

Read Full Post »

Samhandlingsreformen

Denne uka vedtok Stortinget samhandlingsreformen.Målet er at flere mennesker skal få et godt helsetilbud der de bor, i tillegg til at helseproblemer og sykdom skal forebygges bedre.

En bedre helseinnsats gjennom samhandlingsreformen er noe av det aller viktigste vi jobber med i politikken og samfunnsutviklingen, fordi det handler om livskvaliteten til hver enkelt av oss.

Samhandlingsreformen krever et omfattende og raskt utviklingsarbeid i Elverum og hele regionen. Helsearbeidere i ordets beste og bredeste betydning må jobbe mer og bedre sammen på tvers av fag- og kommunegrenser. Lokalpolitikere må vedta regionale investeringer, driftsbudsjetter og behandlingstilbud med gode løsninger nærmest mulig der folk bor.

Samhandlingsreformen handler blant annet om sengeposter med akuttplasser, avlastningsplasser, psykiatri og omsorg ved livet slutt.

Men først og fremst må vi alle innse at en god folkehelse handler om en sunn livsstil. Vi trenger mer innsats mot en utvikling som viser at lav utdanning og lav inntekt slår ut i en dårligere helse. Det siste slås blant annet fast av Verdens Helseorganisasjon som et betydelig samfunnsproblem. Da kan vi ikke satse på et privat helsetilbud som har mest til de som betaler best.

I vår region har Engerdal, Trysil, Stor-Elvdal, Åmot, Åsnes, Våler og Elverum gått sammen i et interkommunalt samarbeid rundt samhandlingsreformen. Det er i alle kommunenes interesse at det etableres et best mulig lokalt helsetilbud, og at disse miljøene samarbeider til brukernes og de ansattes beste.

Jeg har stor tillit til at kommunene finner fram til gode offentlige løsninger, og at det vises vilje til investeringer og drift av ulike tilbud i hele regionen som kommer oss alle til gode.

Samtidig er det slik at vi ikke er flere enn snaut 50 000 mennesker i disse kommunene. Derfor trenger vi en samling av noen fag- og behandlingsmiljøer for at det samlede helsetilbudet skal være godt nok og effektivt nok. Elverum kommune må være en pådriver for at vi finner fram til slike løsninger som kommer hele regionen til gode. Sammen med våre samarbeidskommuner må vi nå sette fart i arbeidet med planene for etablering og oppstart av nye behandlingstilbud og det forebyggende helsearbeidet. Det er vi som skal skape en bedre folkehelse her vi bor, etter at Stortinget nå har fattet sitt vedtak.

Hva mener du om samhandlingsreformen..!? Send din kommentar!

Read Full Post »

Solidaritet

10.juni holdt jeg hilsningstale til avgangsstudentene på Høgskolen i Hedmarks avdeling i Elverum, fordi høgskolen samarbeider med bistandsorganisasjonen FORUT. Dette er talen jeg holdt:

1.februar 1975, etter 12 år i fengsel, satt fange nummer 46 6 64 og skrev et av sine mange brev til kona Winnie. I dette brevet skriver han blant annet: ”Cella er det perfekte sted for å bli kjent med seg sjøl. Når vi vurderer vår personlige utvikling fokuserer vi ofte på sosial posisjon, rikdom og utdanningsnivå. Men ærlighet, raushet og vilje til å tjene andre er kvaliteter alle mennesker også kan utvikle. Om ikke annet, så gir en fengsels-cella deg i det minste en anledning til å se på hele din framferd og utvikle det som måtte være godt i deg. SITAT SLUTT.

Da brevet ble sendt, var det 15 år igjen til løslatelsen, og 19 år til han ble tatt i ed som Sør Afrikas første fargede president.
– – –
Kjære studenter – gratulerer med dagen…det er god grunn til stor stemning i Terningen Arena i dag! Dette er ingen avslutning, det er en fantastisk begynnelse. Utdanning er alltid en åpning, en mulighet og en begynnelse…og i stor grad skillet mellom urettferdighet og fattigdom i motsetning til rettferdighet og velstand.

Det gjelder i våre egne liv…men minst like mye i det store perspektivet som handler om hvordan vi alle deltar i utviklingen av et felles samfunn, en felles verden med raushet, samhold og like muligheter for alle.

I amtsberetninger fra Elverum på 1840-tallet kan vi lese at fattigfolk i Leiret var ”-helt nedsunkne i håpløs, ørkesløs og foraktelig fattigdom.” 170 år senere står vi samme sted, og opplever en eventyrlig, blomstrende og nesten ubeskrivelig rikdom…og i tillegg lever vi i et demokrati i fred.

Summen av dette gjør at dere som nå avslutter studiene går herfra med helt enestående muligheter når dere nå i enda større grad enn før skal kombinere yrkesdeltakelse med samfunnsdeltakelse. De siste åra har jeg vært innom Høgskolen i Hedmark med jevne mellomrom, som en del av samarbeidet bistandsorganisasjonen FORUT har med høgskolen gjennom aksjonen Skills. Gjennom semesteravgifta har dere gitt en tier et par ganger i året til utdanningsprosjekter i Namibia og i storbyen Bangalore i India.

De siste åra har jeg også vært innom millionbyen Bangalore, og der har jeg blant annet møtt Sireesha og andre … nedsunket i en håpløs, ørkesløs og foraktelig fattigdom.

Da dere ble født til velstand, ble Sireesha født til ekstrem fattigdom. Da dere gikk i barnehage ble Sireesha låst i ei fattigdomsfelle av barnearbeid, mangel på utdanning, mat og medbestemmelse.
Da dere ble konfirmert rømte hun fra planene om et arrangert ekteskap, og startet av egen rå kraft letinga etter et fritt og selvstendig liv. Mens dere har studert på Terningen Arena, har Sireesha tatt igjen det tapte på Drømmeskolen i Bangalore.

FORUT er Drømmeskolens samarbeidspartner, og dere som studenter i aksjonen Skills er blant våre bidragsytere. For dere har noen tiere til Skills ingen praktisk betydning, men for Siereesha og de andre 150 elevene på Drømmeskolen er samarbeidet vårt en del av den store forskjellen i livet…den som handler om utdanning og som fører bort fra fattigdomsfella.

Dette handler om ekte raushet og vilje til å tjene andre. Men; det handler ikke først og fremst om milde gaver – det handler om solidaritet for at alle skal kunne ta ut det beste av seg sjøl…som verdens rikeste mennesker har vi et spesielt ansvar for at det skjer. Dere står overfor store utfordringer knyttet til folkehelseutviklinga i Norge, og i forhold til hvordan vi skal møte behovet for mer pleie og omsorg i åra framover.
Dette er variasjoner over samme tema … dette handler om hvordan mennesker står sammen og hjelper hverandre, uansett hvor i verden en står.

La oss gå tilbake til Norge og Elverum og vår del av verden som på mange måter er et trygt og tradisjonsrikt sted…men også et sted i stor endring og utvikling. Mens noen her på Terningen Arena løper ut i en fri sommer er det andre i nærheten som tar den tunge turen til Afghanistan nok en gang. Midt i blant oss finnes familier som føler sterkt på utrygghet og udetonerte veibomber i Afghanistan … fordi en ektefelle er der, eller fordi mamma eller pappa er der.

Når verden blir stadig mindre, berører den oss også stadig mer…på godt og vondt. I en slik verden finnes ikke vi og dem…bare oss…og hva vi får til sammen.

En yrkeskarriere er en del av en menneskekarriere … dere er nettopp målt på det dere har lært, og herfra og ut handler det både om det du kan, hvem du er…og ikke minst; hva du gjør.

Da professor Per Fugeli besøkte Terningen Arena i april omtalte han helsas grunnstoff.

Helsas grunnstoff er i følge Fugeli:
• verdighet
• handlingsrom i eget liv
• tilhørighet
Verdighet som i det å arbeide for sitt eget, men også andres beste.
Handlingsrom som i det og utnytte og bruke det at vi lever i et land med frihet, rikdom og demokrati.
Tilhørighet som i det og spille på lag med flokken…og vite at det er hva vi gjør i fellesskap som flytter samfunnet…verden… oppover og framover.

Fugeli sa også at politikken er folkehelsas arena, og resepten er den vi legger i stemmeurnene hvert valgår. Jeg regner med at dere vet mye om hvordan dere skal håndtere yrkesdeltakelsen framover, og vil som lokalpolitiker heller utfordre dere på plikten jeg mener vi alle har til samfunns-deltakelse; -plikten til å ta et valg, til å tjene andre, være rause og arbeide for det Midt-Østen skriker etter:
Frie og demokratiske valg. Rettferdighet.
– – –
Jeg siterte Nelson Mandela, men har ingen hilsen til dere fra han, men det har jeg derimot fra Sireesha. Jeg fortalte henne at jeg skulle hit i dag og spurte om hun ville hilse til dere, siden hun har vært en del av Skills-samarbeidet.
I dag er Sireesha 21 år og sjukepleierstudent ved Krishna Institute of Medical Sciences i Hyderabad noen timer unna Bangalore.
”-Fortell dem at jeg er på vei – at jeg er en stolt student” svarte Sireesha…på facebook.
Sireesha Auetukuri, for de som vil søke på henne som en ny venn på facebook!
Sammen med Sireesha hilser og hedrer jeg dere på denne viktige dagen. Men helt til slutt gir jeg dere den første linja i ett av Halldis Moren Vesaas sine sterkeste og viktigste dikt.
Da Norge ble en krigsskueplass i 1940 skrev Trysil-dikteren på vegne av mange harmdirrende og redde:

Det heiter ikkje eg, no lenger.
Heretter heiter det; vi!

Gratulerer med fullført høgskoleutdanning i Elverum, og god sommer!

Read Full Post »

Older Posts »

%d bloggere like this: