Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Archive for mai 2011

Liv i Leiret!

Utbyggingen av kjøpesentre i Elverum viser at det skjer mye i byen vår, og at kommunen er i vekst og utvikling. Vi ser også at vi har noen klare utfordringer med at noen næringsdrivende i Storgata flytter, og at lokaler står ledige.

Nå er det viktig at mange ulike miljøer bidrar med ideer og innspill som kan gjøre at Storgata og Leiret for øvrig fortsetter som en sentral og livlig del av byen. Derfor sender Elverum Arbeiderparti idag et brev til blant andre Elverum Handelsstandsforening og Sentrumsforeningen med en invitasjon til samarbeid for å finne gode ideer og muligheter for mer liv i Leiret.

Elverum Arbeiderparti har blant annet programfestet at vi skal samarbeide med næringslivet for å skape vekst, oppruste Galgebergparken og Christianfjeld Festning og utrede mulighetene for gågate. Vi mener også at begrepet ”sykkelbyen” bør kunne brukes i Elverum, og at Leiret må trekkes inn i forhold til planlegging av nye boliger/leiligheter og omsorgsboliger i framtida. Vi vil også nevne verdien av at byen kan brukes mer aktivt som en kultur- og idrettsarena året rundt. Dette er politiske ambisjoner somkan og må brukes til beste for Elverum.

En slik satsing på Storgata og Leiret er viktig for trivselen og miljøet i Elverum, og det er viktig fordi det sikrer og styrker det etablerte næringslivet og arbeidsplassene i området.

Vi håper både næringsdrivende og gårdeiere i Leiret vil gi oss noen konkrete ideer og innspill på denne saken, og at vi senere kan samles til en felles vurdering av hva vi kan og bør prioritere for å sikre at vi fortsatt skal ha mye liv i Leiret. Skal vi sørge for at Elverum fortsetter som et viktig vekstsenter i regionen er det viktig at vi har fokus både på det næringslivet som finnes og de nye arbeidsplassene som kan skapes.

Denne gangen handler det om Storgata og Leiret … neste gang kan det handle om bygdene våre, og hvordan de utvikles som gode bosteder og bedre arbeidsplasser.

Har DU en mening om dette, så send oss gjerne en kommentar! Du kan også sende oss et brev på adresse Ingvar Midthun, Grønlandsgutua 5, 2408 Elverum.

 vennlig hilsen Elverum Arbeiderparti, 20.mai 2011

Jørn Øversveen (leder) og Ingvar Midthun (ordførerkandidat)

Read Full Post »

%d bloggere like this: